Kariera

AKTUALNE OFERTY PRACY:

 

 

W tej chwili nie prowadzimy rekrutacji.

 

 

APLIKACJE PROSIMY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE FIRMY LUB NA ADRES MAILOWY: markbud@markbud.com.pl

 

 

 

W CV prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Mark-Bud sp. z o.o. z siedzibą w  Białymstoku, ul. Lipowa 24, 15-427 Białystok w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

Jeżeli chcesz by Twoje dane osobowe zostały wprowadzone również do bazy rekrutacyjnej i były przetwarzane w związku z prowadzonymi w przyszłości rekrutacjami na podobne stanowiska, prosimy o wyrażenie  zgody poprzez zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści:

 

“Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej i ich wykorzystywanie przez PPU Mark-Bud  sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Lipowa 24, 15-427 Białystok w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy:

 

Administratorem  danych osobowych jest PPU  Mark-Bud  sp. o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Lipowa 24, 15-427 Białystok, e-mail: markbud@markbud.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach rekrutacyjnych i mogą być przechowywane przez administratora przez okres 1 miesiąca od zakończeniu procesu rekrutacji, bądź do czasu wycofania zgody.  Dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych dane mogą być przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacji, bądź do czasu wycofania zgody. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 b)  i 1c) RODO. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 a) RODO). Dostęp do  danych mogą mieć wyłącznie podmioty wspierające administratora w procesach rekrutacyjnych i przetwarzające dane w imieniu administratora takie jak dostawcy usług IT. Administrator danych zapewnia prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody). Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To, z którego z prawa będzie można skorzystać  będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez administratora danych  osobowych. Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.